Právě si prohlížíte Tajemství vnitřní vyrovnanosti

Tajemství vnitřní vyrovnanosti

Pro někoho je svět krutý a zlý a jiný v něm vidí potenciál rozvíjet se do „ráje na zemi“.

Lidé se urputně brání změnám a někteří neustupují, ani když se jejich vlastní loď potápí. To způsobuje na zemi mnoho bolesti. Programy sebetrestání jsou v nás hluboce uložené. Přenáší se to bohužel i v generačních vzorcích. Svým vlastním myšlením je prohlubujeme a naše loď se tak oddává možnosti uvíznout na mělčině nebo díky ostrým útesům ztroskotat. A to vše jen našim vnitřním nastavením.

Co vše se uvnitř nás odehrává? Proč jsme nespokojeni s tím, co kolem sebe vidíme? Proč to naše podvědomí vyhledává?

Inspirujeme se obrazy, které k nám přichází z vnějšku. A ty si naše mysl překládá dle našeho momentálního rozpoložení. Když jsme negativně naladěni, naše mysl to jen podpoří a vytvoří nám představu, která nemusí být v souladu s námi. Pravda se ukrývá uvnitř nás samotných. Zaměřme proto svou pozornost dovnitř sebe sama. Objevíme tak svůj pravý svět. Spojíme se se svým srdcem, se svou vnitřní láskou a nakonec i svou vnitřní blažeností.

Pod veškerým zlem se skrývá láska.

Vnitřní blaženost je moudrostí těla.

Kraniosakrální učitel, Charles Ridley o ni píše jako o vysoce osvětlujícím vědomím, které prosycuje vaše jemnohmotné tělo pulsujícími vlnami erotického dechu. Tento dech změkčuje a uvolňuje bloky, osvobozuje emoce uložené v těle. Všechny tyto obrany působí v těle vnitřní boj, který je zodpovědný za nevědomé odvrácení naší pozornosti od lásky.

Vnitřní blaženost propojuje původně roztříštěné vědomí. K roztříštění došlo kontrolou ega působícího ve třech primárních tělesných centrech.  Centrum hlavy, srdce a pánve. Oddělení primárních tělesných center způsobuje vnitřní boj, který je odvrácenou stranou duševních sil, vztahujících se k myšlení, cítění a vůli.

Stínem myšlení je pochybnost, stínem srdce nenávist a stínem vůle v pánvi je strach konat.    

Pravidelná každodenní praxe (meditace) postupně proměňuje stín ve všech třech centrech. Vnitřní blaženost jemně rozpouští  uzly jemnohmotného těla, ve kterých je Eros uvězněn. Jakmile se tyto uzly rozpustí, centrální kanál, (střední linie, páteřní kanál) se otevře,  centra se harmonizují a propojí na vyšší úrovni koherence a tělo se naplní vibrujícím tichem lásky.

Skrze hluboké vnímání vnitřní blaženosti celou vaší pozorností obrácenou k niternosti vašeho bytí dochází k rozpouštění pocitu oddělenosti.

Naše tělo je ve skutečnosti koncentrací lásky, která vytváří vše, co je.

Chcete zažít pocit vnitřní blaženosti, spojit se se svou vnitřní láskou a zbavit se svých stínů?

Pravidelné, každodenní praxi se nevyhnete. Začít můžete kdykoli. Třeba právě teď. Podělím se s vámi o svůj postup, který mne naučil můj učitel Charles Ridley. Pomáhá mi v každodenním životě i práci se svými klienty.

  • Nejprve zaměřte pozornost dovnitř a spojte se se zemí. Nápomocna vám může být tato meditační 5minutovka.
  • Pak změkčíte svoje svaly a celé tělo, aby se stalo prostupným (porézním).
  • Orientujte se postupně ke třem centrům (hlava pak pánev a nakonec srdce).
  • Posléze i tuto orientaci opusťte a nechte se vést nevěděním.
  • Vnímejte ticho a klid – aspoň 10 minut (čas postupně prodlužujte) – v této části meditace jste plně přítomni a vaše myšlenky utichnou. Pokud s tím máte problém a nedaří se vám vaše myšlenky utišit, tak tuto část zkraťte třeba i na 2 minuty.
  • Před ukončením meditace se spojte s vnějším světem (otevřete oči a zaměříte pozornost na nějakou věc) a stále vnímejte svůj vlastní vnitřní prostor.

Pokud vyvstane cokoli, nechte to být, nechte to odejít a uvolněte se do otevřeného srdce. Přijdou-li strachy a bolesti, buďte na sebe hodní. Nezůstávejte s těmito pocity, pokud na ně nemáte TEĎ sílu. Buďte na sebe hodní.

Nabízím vám rozhovor s Charlesem Ridleym,  který mne inspiroval k  napsání tohoto článku. Informace jsem čerpala jak z jeho článků, rozhovorů, tak i  seminářů a osobního setkání. Věřím, že vás Charles Ridley inspiruje tak, jako mne, moje přátele, kolegy a lidi po celém světě.

Doporučuji si přečíst i jeho knihu Stillness – Ticho a klid, která vyšla v září 2016, nakladatelství Maitrea. O této knize a její cestě ke mně jsem napsala tento článek – Jít za svým snem se vyplatí –  .

Krásné čtení v tichu a klidu s napojením na své 3 centra, hlavu, srdce a pánev.

Pokud vás tento článek inspiroval, tak ho sdílejte. Ať se co nejvíce lidí zbaví svých strachů a stínů. Ať se co nejvíce lidí má možnost spojit se svou vnitřní blažeností. Čím více lidí kolem nás bude vyrovnaných a šťastných, tím lépe bude nám samotným.

Jana Ohanková

Pomáhám lidem spojit se s tím, co jim dodává energii, radost a klid do života, s jejich léčivými zdroji. Jsem autorkou projektu SÍLA LÉČIVÝCH ZDROJŮ, terapeutka craniosakralní biodynamiky a Somatic experiencing, učitelka jógy a Pilates. Můj příběh si můžete přečíst zde >>